1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

        1.1. SATICI:
Ünvanı : Desita Yazılım San.Tic.Ltd.Şti.
Adresi : Yeşilbağlar Mah.Selvili Sok. Helis Beyaz Ofis No:2\2 Kat:6 D:28 Pendik \İstanbul
İnternet Sitesi : www.desita.com.tr www.desitaakademi.com
E-posta : info@desita.com.tr
Tel. No : 0-216 577 58 10
Ticaret Sicil No : 803163
MERSİS No : 0293-0473-2480-0013

        1.2. ALICI:
Adı Soyadı :
Telefon :
Adresi :
E-posta :
IP Adresi :

    2. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

https://www.desita.com.tr \ www.desitaakademi.com, tüm CAD CAM ve Eğitimim Videoları ürünleri

    3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

        3.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait  www.desita.com.tr ve www.desitaakademi.com  alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra kısaca ‘İnternet Sitesi’ olarak anılacaktır.) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

        3.2. İşbu Sözleşme kapsamında, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu uyarınca tacir veya esnaf olduğundan ve Sözleşme konusu işin “ticari iş” olduğundan, Sözleşme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Bu kapsamda, Alıcı, Desita Yazılım San.Tic.Ltd.Şti.’nın İnternet Sitesi üzerinden yalnızca tacir ve esnaflara yönelik bir hizmet sağladığını ve bu çerçevede, işbu Sözleşme kapsamında doğan ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında olmadığını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Alıcılar bakımından, tüketici mevzuatı hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı söz konusu olmadığından, Alıcılar belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir.

        3.3. Alıcı, yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.

        3.4. İnternet Sitesi’nde ödeme sayfasında yer alan proforma fatura ile Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır.

    4. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

        4.1. Satıcı, ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden gönderilen her ürünün açıklamasında yer alan kullanım ve kurulum klavuzlarındaki ve proforma fatura içeriğindeki hali ile eksiksiz olarak göndermekle yükümlüdür.
        4.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş sırasında isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

    5. SİPARİŞ(LER)E İLİŞKİN HÜKÜMLER

        5.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ile Satıcıdır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşme’nin taraflarına aittir.

        5.2. Alıcı, www.desita.com.tr ve www.desitaakademi.com alan adlı internet sitesinde sunulan ürünlerden sipariş edebilmek için İnternet Sitesinde talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı’nın, üye olmadan sipariş vermesi halinde Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve gerekli diğer belgeleri onaylayarak siparişin sonunda İnternet Sitesi’ne üye olmaktadır. Alıcı her zaman ve ayrıca hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

        5.3. Alıcı sipariş etmek istediği ürünler için; model ve paketler gibi seçenekleri işaretleyerek ve seçimini sepete yükleyerek ürün siparişini verebilir.

        5.4. Alıcı, sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye özel veyahut da kuruma özel sipariş olup olmamasına bakılmaksızın iş bu sözleşmede yer aldığı şekilde satın alınana ve sipariş verilen ürünlerin iade etme koşullarının bulunmadığını peşinen kabul eder. Bu kapsamda Alıcı, ürünlerin tüzel veya gerçek kişi ayrımı bulunmaksızın, listede yer alan paketlerden hangisini seçtiyse ödemenin tahsil edilmesini takiben sipariş edilen ve teslim edilecek ürünlerin satıcı tarafça bedelinin üreticiye ödendiğini bildiğini ve iade etme hakkını haiz olmadığını peşinen kabul eder.
        5.5. Alıcı, siparişini belirledikten sonra siparişin uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür, Alıcı kontrolü kendi insiyatifiyle yaptıktan sonra, Alıcı elektronik iletişim yoluyla siparişini verecek ve satıcıdan siparişin uygunluğuna ilişkin onay alınacak, siparişi verirken girdiği e-posta marifeti veya internet sitesi üzerindeki onay butonu aracılığı ile onay alındıktan sonra Alıcı’nın siparişi alınmış ve faturalandırılmış olacaktır. Faturalandırılan ürünlerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

        5.6. Alıcı ürünü tüm nitelikleriyle seçtikten, tercihlerini tamamladıktan sonra, satın alma işlemi ödemenin yapılması ile tamamlanır.

        5.7. Alıcı’nın siparişinin onaylamasının ardından, 15 (onbeş) İŞ GÜNÜ içinde sipariş konusu ürünler adresine teslim edilir.

    6. İPTAL ve İADE KOŞULLARI

        6.1. İşbu Sözleşme kapsamında, kural olarak, Alıcı’nın paket ve modellerden seçim yapmasını ve siparişini onaylamasını takiben ödemesi tahsil edilen ürünlerin satıcı tarafça üretici firmaya ödemesi yapılmakta olup, Alıcı’ya özel hale getirilen ve siparişi üreticiye verilmiş ve ödemesi yapılmış ürün ve hizmetler söz konusu olduğundan bu ürünlerin iptali ve iadesi mümkün değildir.

        6.2. Alıcı, sipariş uygunluğunu ve siparişi onaylamadan ve satın alınan ürünler için ödeme yapmadan siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. Alıcı, bu vazgeçme talebini aynı gün e-posta marifeti ile veya İnternet Sitesi’nde belirtilen ‘Müşteri Hizmetleri’ telefon numarası vasıtası ile Satıcı’ya zamanında bildirdiği takdirde, ürün sipariş iptali aynı gün sağlanır. Aynı gün yapılmayan ve bedeli tahsil edilmiş iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.

    7. ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

        7.1. Sipariş konusu ürünler, aksi Alıcı tarafından ayrıca yazılı olarak belirtilmediği takdirde Alıcı’nın yukarıda belirtmiş olduğu adresinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Alıcı, “Teslimat Bilgileri” ve “Alıcı” gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

        7.2. Kural olarak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, İnternet Sitesinde, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya ait olacaktır. Bununla birlikte Satıcı, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

        7.3. Teslimat; sipariş konusu ürün bedelinin Satıcı’nın hesabına geçmesinden sonra 15 (onbeş) İŞ gününü geçmemek kaydıyla en kısa sürede yapılır.

        7.4. Sipariş, Alıcı’nın ödeme bilgisi hakkında onay geldikten sonra verilmiş sayılacaktır.

        7.5. Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

    8. AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU

        8.1. Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

        8.2. Alıcı, teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Satıcı’ya 3 (üç) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

        8.3. Alıcı’nın, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Satıcı’ya ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

        8.4. Satıcı, usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve sonrasında ürünün kendisine teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak; Alıcı’nın beyanlarında haklı olmasını ve yalnızca sipariş formunda belirtilen şartlara aykırılık teşkil eden bir durumu tespit etmesi halinde ayıplı ürünü değiştirerek veya yeniden kullanıma uygun hale getirerek Alıcı’ya teslim eder.

        8.5. İade edilen ayıplı ürünün yenisinin stoklarda kalmaması, tamir ve tadilinin mümkün olmaması halinde ancak Satıcı ürün bedelini Alıcı’ya, herhangi bir faiz veya masraf ödemeksizin, tahsil edilen yöntemle aynı şekilde 30 gün içinde iade edeceğini beyan ve taahhüt eder.

        8.6. Ürün iadesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı olup Alıcı ve Satıcı belirtilen hükümlere riayet etmekle yükümlüdür.

    9. FİYATLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

        9.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürünlerin ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcı’ya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahil değildir.

        9.2. Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda İnternet Sitesi’nden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenmekte olup Satıcı’nın bu konuya ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

    10. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER

        10.1. Satıcı, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Alıcı, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Satıcı’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

        10.2. Sipariş oluşturulurken Alıcı’nın göndermiş olduğu üründeki düzeltilebilir veya üretimden kaynaklı veya alıcının tam istediği performansı ulaşmaması gibi sorunlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

                10.3. Sipariş oluşturulurken bilgisayar veya tablet ekranlarında görünen tasarım dosyasındaki renkler veya renk kartelalarından görülen renkler, basılmış üründe görünen renklerle birebir aynı olmamasından, yazılımda beklenen maksimum faydaya ulaşılamamasından Satıcı sorumlu tutulamaz.

        10.4. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Satıcı tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde Alıcı, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Satıcı’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

        10.5. Satıcı, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

    11. MÜCBİR SEBEPLER

        11.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Satıcı’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

        11.2. Mücbir Sebep durumunda Satıcı, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

        11.3. Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde Alıcı işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

    12. DAMGA VERGİSİ

        12.1. İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi değildir.

    13. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

        13.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Alıcı gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

        13.2. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

        13.3. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.